torsdag, januari 31, 2013


PROTOKOLL
årsmöte för Hickory Heads den 15 januari 20131 §
Lars Bauréus öppnade mötet.

2 §
Dagordningen fastställdes.

3 §
Lars B valdes att leda förhandlingarna.

4 §
Örjan Teleman valdes till sekreterare.

5 §
Lars B föredrog verksamhetsberättelsen för året 2012, vilken godkändes.
Sven Rössel delade ut priser till Bengt-Olof Olsson, Leif Södergren, och i någon ordning till Lars B, Ebbe Dworak, Bengt Mattsson, Ingvar Jönsson, Örjan T, Rolf Stigson samt Carlos Agi.
                                                                                                                  s.  2

6 §
Genomgicks förslag till spelprogram säsongen 2013.
Björnhult föreslogs för spel den 15 maj.

7 §
Behandlades frågan om slutspelet.
Beslutades att företa en gemensam slutspelsresa under hösten, vilken resa antingen ska gå till Irland eller till Bulgarien.
Bertil Heurén pläderade vältaligt för det bulgariska alternativet.
Beslutades att Örjan T ska återkomma med uppgifter angående irlandsalternativet.

8 §
a)     Behandlades av Ingvar J upprättat förslag till stadgar för Hickory Heads.
Sedan samtliga mötesdeltagare lämnat sina synpunkter på förslaget, beslutade mötet att utse tämligen välmeriterade Lars B och Örjan T att omarbeta stadgeförslaget utifrån de givna synpunkterna, vilket omarbetade förslag ska föredras för nästa årsmöte för beslut.
b)    Beslutades efter diskussion rörande olika förslag av Lars B och Bengt M att – i enlighet med SGF:s regler - varje deltagare i varje Hickory Heads-tävling själv ska bestämma från vilken tee han ska spela på tävlingen.
9 §
Beslutades enhälligt att till funktionärer under 2013 utse Lars B (ordförande) samt Göran Svensson (kassaförvaltare).

                                                                                                                  s.  3

10 §
Sven R föredrog ganska väl av honom upprättad budget för verksamheten 2013, vilken budget godkändes!

11 §
Bertil H reste sig i sin fulla längd och tackade å samtliga tour players vägnar Lars B och Sven R för synnerligen gott arbete 2012!

12 §
Mötet avslutades av Lars B.

Halmstad som ovan

Örjan Teleman

onsdag, januari 23, 2013


Hej alla Heads

Jag ber att få tacka er alla för förtroendet att agera tävlingsledning även detta år. Nu får vi ju en ny skattmästare vilket kanske gör det lämpligt att skifta ut tävlingsledaren nästa gång. Något att fundera på.

Sedan ett par veckor har jag överlämnat till klubben underlag för tidbokningen. Som en del av er säkert redan märkt så har Göran R Svensson nu gått igång med att knacka in bokningarna i GIT. Bengt-Olof har redan lagt in spelprogrammet inkl tidbokningarna på vår hemsida.

En del av oss har eller kommer att fly kylan och träna på varmare latituder. Men vi får hoppas det kommer att gå att spela även här inom kort.

I vanlig ordning skall medlemsavgiften, 1500 kr, betalas senast 1 april. Samma kontonummer som tidigare gäller.

Väl mött i april!

Lars


Hickory Heads’ aktiviteter 2012

I år har vi varit 16 aktiva medlemmar. Göran Nordfors har varit passiv på grund av sin axelskada, men vi hoppas Göran kan komma tillbaka till spel denna säsong.

Ligastarten var den 4 april och 10 spelsugna gentlemän kunde redan då spela på Norra banan vilket vi inte kunnat de två föregående åren. Greenerna redan då i fint skick så vi fick en bra start på säsongen.

Totalt har säsongen omfattat 27 spelomgångar plus 3 speldagar under slutspelet. För den flitige har det alltså blivit 30 rundor. I genomsnitt har 12 man deltagit, vilket är en bra siffra med tanke på att Göran inte kunnat vara med alls.

Vi har spelat slaggolf 18 gånger och Leif Japan, Bengt-Olof och Ingvar har inte missat någon omgång. Snittantalet deltagare har varit strax under 12 och snittscoren har varit 80. Slutsegrare i slaggolfen blev Bengt-Olof, som vanligt, med en snittscore på 77. Vi hade en ganska intressant situation inför den allra sista spelomgången då flera personer kunde förbättra sina placeringar rejält. Den lägsta snittscoren hade Ebbe med 75 men det räckte ”bara” till en tredjeplats.

Vi har spelat 5 matchspelsomgångar och 4 fyrbollsomgångar. Matchspelet har varit något mindre attraktivt tydligen, med mindre än 11 deltagare i snitt. Deltagarantalet när vi spelat på annan bana har bara varit 10, vilket är lite dåligt.

Matchspelet vanns av Leif Södergren med Ingvar på andra plats. Bengt-Olof och jag kom överens om att dela matchen eftersom det stod lika efter 18 hål. Därför finns det två treor.

Skins game-spelet gick av stapeln den 13 september mellan Ebbe, Bengt-Olof, Göran och Kjell. Bengt-Olof drog det längsta strået och vann 680 kr, Ebbe blev näst bäst med 580 kr. Göran Nordfors gjorde en uppskattad insats som coach vid detta tillfälle.

Slutspelet på Barsebäck spelades i stundtals mycket blåst, men det var ändå kul att försöka bemästra banan. Den som lyckades bäst även här var Bengt-Olof och det måste man gratulera.

Det är ju alltid intressant att prata väder. Jag har roat mig med att kolla hur många regndagar vi fick under säsongen. Resultatet är 9 gånger, dvs det var 30% risk att ha en regnig runda.

Vi avslutade årets säsong med en trevlig kväll på klubben. Vi har ju haft som tradition några år nu att samlas för att sätta punkt för årets spel och det var ju kul att vi kunde vara i den pånyttfödda klubbrestaurangen. Vi siktar på att göra om det även detta år.   

Ett särskilt tack till Bengt-Olof som lägger ner tid varje vecka att uppdatera vår hemsida med referat och tabeller.

/Lars 

lördag, januari 12, 2013


Hej alla Heads, och God Fortsättning!

Dagen för vårt årsmöte närmar sig och här kommer därför materialet för oss att begrunda. Jag har gjort det lite enkelt denna gång. Varje dokument, dvs agenda, spelplan, motioner etc, kommer som separata dokument. Förhoppningsvis läsbara för alla eftersom jag sparat dom i pdf-format. Jag rekommenderar dig att ta med kopior på dessa till mötet.

Det har varit mycket knapert med motioner detta år. Bengt M kom med en motion som jag har tagit fasta på och modifierat lite. Vi får väl se vad stämman tycker den 15-e.

Ebbe har varit och rekat på Grand Hotel och det förefaller vara ett utmärkt alternativ, så denna gång har vi mötet där. Vi kommer att kunna sitta i ett eget rum, där vi sedan också kan äta en bit mat.

Vi ses alltså på Grand Hotel den 15 januari kl 18.00.

Välkomna!

Lars