tisdag, januari 31, 2017

Årsmöte 2017

HICKORY  HEADS  ÅRSMÖTE  DEN 3  JANUARI  2017
Restaurang Gillbergs, Frösakull, Halmstad


1 §
Lars Bauréus (LB) förklarar mötet öppnat.
2 §
Konstateras att mötet är behörigt utlyst.
3 §
Dagordningen fastställs.
4 §
LB väljs – med acklamation – till mötesordförande och Örjan Teleman väljs till mötessekreterare.
5 §
LB frambär verksamhetsberättelsen för 2015. Berättelsen godkänns.
6 §
Årsredovisningen för 2016 presenteras av Göran S. Redovisningen godkänns.
7 §
Leif S, Bengt M och Ebbe D, som vunnit seriespelet, matchspelet respektive slutspelet mottar prispengar i massor.
8 §
a)    LB framlägger styrelsens förslag, att prispengarna 2016 ska bli desamma som 2016.
     Förslaget godtas.
b)    
LB redogör för medlemsläget och föreslår Mats Carlo som ny medlem. Förslaget godtas.
Rolf S förslår att Åke Stigson antas som ytterligare ny medlem. Förslaget godtas.
c)   Godtas av LB presenterad spelplan 2016, vilken bl. a. innebär att årets spel börjar onsdagen den 5 april på södra banan!
9 §
Genomgås ett av GS framlagt förslag till budget för 2017.  Han tillägger, att budgetförslaget innebär oförändrad årsavgift.
Förslaget godkänns.
10 §
Styrelsen – bestående av LB och GS – omväljs med jättestor acklamation. Alla hurrar och är glada!
11 §
a)    Ebbe D presenterar sin motion om slutspelet. Beslutas efter omfattande diskussion, att de årliga slutspelen ska kombineras med en resa, i Sverige eller till utlandet. Frågan om respektive slutspel ska genomföras med mer än en rond på någon bana lämnas öppen.
b)   LB presenterar sin motion om Fyrbollen. Beslutats att den ska utökas till fem gånger, varav de tre bästa ska räknas.
c)   LB föredrar sin motion om matchspelet. Motionen godkänns, vilket innebär, att detta ska genomföras i princip på samma sätt som under 2016, dock ska matchspelets första omgång förläggas till sista veckan i april och den sista omgången till den sista veckan i augusti. Finalerna ska därtill vara färdigspelade under september månad.
13 §
Mötet utser Bertil H, Bengt M och Örjan T till att utarbeta förslag till utlandsresan för slutspelet 2017.


14 §
Mötet avslutas med deltagarnas unisona varma tack till ordförandens för hans förtjänstfulla ledning.

Halmstad som ovan

Örjan Teleman