onsdag, januari 11, 2012

Årsmöte 3 januari 2012 Pio-Pio

PROTOKOLL

För Hickory Heads årsmöte 2012-01-03

Närvarande: samtliga ligister utom Rolf Stigson och Ebbe Dworak.

1 §

Mötet öppnas av Lars Bauréus, som hälsar alla deltagarna hjärtligt välkomna.

2 §

Lars Bauréus föredrar förslag till dagordning, som godtas med tillägget att justerare av mötesprotokollet ska utses.

3 §

Väljs föreslagne högvälborne (ca 2 m) Göran Nordfors till mötesordförande samt till justerare.

4 §

Väljs föreslagne nyopererade Örjan Teleman till mötessekreterare med förhoppningen att det inte ska gå på kryckor.

5 §

Föredrar Lars Bauréus verksamhetsberättelsen, som godkänns, samt verkställer han prisutdelning, dock icke vad gäller priser i reda pengar.

Sven Rössel redovisar kassan, som utvisar ett påtagligt överskott.

Ingvar Jönsson inleder en intensiv debatt med utgångspunkten att Hickory Heads inte ska vara någon sparbössa utan förbruka sina medel till allas glädje.

Beslutas att tillgängligt överskott – med någon reservation för oförutsedda utlägg – ska användas till betalning av kostnader för slutspelsdagarna.

6 §

Omväljs med rungande tillrop Lars Bauréus och Sven Rössel till tävlingskommitté. (Den sistnämnde döljer väl sin förtjusning över det visade förtroendet.)

7 §

Godkänns den föreslagna spelplanen för 2012.

Beslutas att tävlingskommittén får rätt att för tidbokningen förfoga över samtliga ligisters golf-ID:n utom Leif S:s, Göran S:s och Bengt M:s. Dessa bokar själva erforderliga tider för Hickory Heads när deras ”tur” kommer.

s. 2

8 §

Behandlas motioner o. dyl.:

- Avslås den av Bengt-Olof Olsson föreslagna spelplanen.

- Bengt-Olof O. återkalla sin motion avseende spelformer.

- Utses Lars Bauréus, Sven Rössel och Göran Svensson att så småningom inkomma med förslag till slutspelsarrangemang i Sverige.

- Beslutas anta Carlos Agi som ny medlem i Hickory Heads.

- Avslås motion om Ryder Cup-spel mot Björnligan men utses Göran Svensson att närmare utreda frågan.

- Avslås Rolf Stigsons motion om spelform match.

- Avslås Sven Rössels motion om utdelning av prispengar.

- Sven R återkallar sin motion om korthålsspel.

- Godkänns Ebbe Dworaks motion om tid för samling, som därmed härefter är 15 minuter före start.

9 §

Utses Ingvar Jönsson att inkomma med förslag till stadgar i form av motion till årsmötet 2013.

10 §

Fastställs 2012 års avgifter till oförändrade belopp.

Skattmästare Rössel delar ut 2011 års penningpriser till behövande.

11 §

Då inga övriga frågor fanns att behandla, avslutade mötesordföranden mötet och framförde ligisternas varma tack till de självuppoffrande ledamöterna i tävlingskommittén.

Lars Bauréus och Sven Rössel gjorde sig till tolk för mötesdeltagarna och tackade Göran Nordfors för väl genomfört årsmöte.

Halmstad som ovan Justeras:

Örjan Teleman Göran Nordfors

onsdag, januari 04, 2012

Årsberättelse 2011

Årsberättelse 2011 Hickory Heads, bestående av 16 medlemmar.

  1. Seriespelet Start i Torekov 6 april med ganska litet deltagarantal, enbart 6 man. 17 spelomgångar genomförda vilket är en mindre än föregående år, på grund av en inställd omgång i samband med Junior EM. Genomsnittligt antal deltagare 10,8, max 15 och min 6. Bengt-Olof och Japan har varit med alla ggr. Göran S har bara dykt upp 3 gånger. Bästa snittscore per omgång 76,0 den 8 juni på Norra banan. Lägsta snittscore hade Leif S med 74,94, tvåa Bengt-Olof, trea Ebbe. Vinnare i serien blev Leif Södergren, tvåa Bengt-Olof, trea Kjell följd av Lars och Ingvar.
  2. Matchspelet 5 matchspelomgångar genomförda och har rönt stort intresse liksom föregående år. Snittantalet spelare var 11,4, vilket är mer än vid seriespel. Semifinaler och finaler genomfördes delvis separat. Slutsegrare blev Bengt-Olof, med Ingvar som tvåa. Leif S och Lars placerade sig som trea och fyra.
  3. Fyrboll – Bästboll 4 spelomgångar genomförda enligt planerad tidtabell. Bengt M, Kjell, Ebbe och Jan gick till skins gamet. Tyvärr fick Bengt M lämna w/o. Slutresultatet från drabbningen den 12 september blev följande: Jan plockade högsta vinsten med 1.000:- kronor, Ebbe 560:- och Kjell 140:-. Positivt med denna spelform! Snittantal deltagare 12,75.
  4. Slutspel 6-7 sept Resa till Bad Bevensen 4-7 september. Göran S hade på ett mycket förtjänstfullt sätt planerat för mat, logi och golf i djupaste Tyskland. Totalt var vi ett dussin gubbar som drog iväg till slutspelet med olika färdmedel. Vi hade ett par trivsamma dagar tillsammans på det utmärkta hotellet där dubbelrummen snarare kunde liknas vid sviter. Bengt-Olof tog hem segern efter ett mycket imponerande spel. Därefter kom i ordning Hans, Rolf, Ingvar och Kjell.
  5. Utflykter Spel på främmande banor 6 april Torekov 4 maj Holm
  6. Administration Vi har anledning att rikta ett stort tack till Bengt-Olof som varje vecka har uppdaterat vår hemsida med kommentarerna, resultattabeller mm!