fredag, februari 06, 2015

PROTOKOLL
årsmöte för Hickory-Heads den 21 januari 2015


1 §
Lars B öppnade mötet (på Pers kök).

2 §
Dagordningen fastställdes.

3 §
Fastställdes att mötet hade utlysts på rätt sätt.

4 §
Lars B valdes att leda förhandlingarna med Örjan T som sekreterare.

5 §
Fastställdes den verksamhetsberättelse för 2014, som före mötet tillställts medlemmarna.

6 §
Årsredovisningen för 2014 med budget för 2015, som tidigare skickats ut till medlemmarna, godkändes. Det konstaterades, att budgeten bl. a. byggde på
antagning av två nya medlemmar, oförändrade avgifter och prispengar.

7 §
Utdelades priser till därav välförtjänta:
-       Ebbe Dworak som vinnare av seriespelet,
-       Kjell Boije som vinnare av matchspelet och till
-       Bengt-Olof Olsson som vinnare av slutspelet.
Alla hurrade och var glada.

8 §
Förslaget spelprogram med början den 8 april godkändes.
Spel på annan bana den 20 maj förlades till Båstad gamla bana.
Slutspelet ska äga rum den 8-9 september.

9 §
Omvaldes enhälligt styrelsen med Lars B som ordförande och Göran S som kassaförvaltare.

10 §
Beslutades att jubileumsresa skulle företas enligt Ebbe Dworaks motion, nämligen till nordtyskland med boende i Schloss Basthorst, ca tre mil från Rostock, den 6-9 september. De två banorna där är enligt Ebbe mycket bra. Beslutades att spela en gång på en bana och två gånger på den andra. Av resekostnaden skall envar deltagare ha betalat 2.000 kr senast den 1 maj 2015.

11 §
Bifölls Bengt-Olof O.s motion om upplägget av årets matchspel.

12 §
Avslogs Carlo A.s motion om att lägst hcp ska avgöra vem som vinner slagspelstävling vid lika nettoresultat efter 18 hål.

13 §
Bifölls Carlo A.s motion om att vid udda antal hcp-slag, ska ett slag mer läggas ut på de första nio hålen än på de sista nio.

14 §
Till nya medlemmar antogs enhälligt Björn Brückmann, Thomas Brydolf och Lars Wetter.
Bertil H erhöll hedersuppdraget att förse behövande nya medlemmar med passande kläder. (Motion om opassande kläder skulle ha avslagits.)
Göran Nordfors kungjorde, att han med omedelbar verkan avgick som medlem.
Samtliga grät och kräktes. Alla övertalningsförsök var förgäves.

15 §
Tackades alla föreningens funktionärer för de uppoffrande insatser de gjort under året till Hickory-Heads fromma.

16 §
Mötet avslutades av Lars B.

Halmstad som ovan

Örjan Teleman