onsdag, januari 23, 2013


Hej alla Heads

Jag ber att få tacka er alla för förtroendet att agera tävlingsledning även detta år. Nu får vi ju en ny skattmästare vilket kanske gör det lämpligt att skifta ut tävlingsledaren nästa gång. Något att fundera på.

Sedan ett par veckor har jag överlämnat till klubben underlag för tidbokningen. Som en del av er säkert redan märkt så har Göran R Svensson nu gått igång med att knacka in bokningarna i GIT. Bengt-Olof har redan lagt in spelprogrammet inkl tidbokningarna på vår hemsida.

En del av oss har eller kommer att fly kylan och träna på varmare latituder. Men vi får hoppas det kommer att gå att spela även här inom kort.

I vanlig ordning skall medlemsavgiften, 1500 kr, betalas senast 1 april. Samma kontonummer som tidigare gäller.

Väl mött i april!

Lars