torsdag, januari 31, 2013


PROTOKOLL
årsmöte för Hickory Heads den 15 januari 20131 §
Lars Bauréus öppnade mötet.

2 §
Dagordningen fastställdes.

3 §
Lars B valdes att leda förhandlingarna.

4 §
Örjan Teleman valdes till sekreterare.

5 §
Lars B föredrog verksamhetsberättelsen för året 2012, vilken godkändes.
Sven Rössel delade ut priser till Bengt-Olof Olsson, Leif Södergren, och i någon ordning till Lars B, Ebbe Dworak, Bengt Mattsson, Ingvar Jönsson, Örjan T, Rolf Stigson samt Carlos Agi.
                                                                                                                  s.  2

6 §
Genomgicks förslag till spelprogram säsongen 2013.
Björnhult föreslogs för spel den 15 maj.

7 §
Behandlades frågan om slutspelet.
Beslutades att företa en gemensam slutspelsresa under hösten, vilken resa antingen ska gå till Irland eller till Bulgarien.
Bertil Heurén pläderade vältaligt för det bulgariska alternativet.
Beslutades att Örjan T ska återkomma med uppgifter angående irlandsalternativet.

8 §
a)     Behandlades av Ingvar J upprättat förslag till stadgar för Hickory Heads.
Sedan samtliga mötesdeltagare lämnat sina synpunkter på förslaget, beslutade mötet att utse tämligen välmeriterade Lars B och Örjan T att omarbeta stadgeförslaget utifrån de givna synpunkterna, vilket omarbetade förslag ska föredras för nästa årsmöte för beslut.
b)    Beslutades efter diskussion rörande olika förslag av Lars B och Bengt M att – i enlighet med SGF:s regler - varje deltagare i varje Hickory Heads-tävling själv ska bestämma från vilken tee han ska spela på tävlingen.
9 §
Beslutades enhälligt att till funktionärer under 2013 utse Lars B (ordförande) samt Göran Svensson (kassaförvaltare).

                                                                                                                  s.  3

10 §
Sven R föredrog ganska väl av honom upprättad budget för verksamheten 2013, vilken budget godkändes!

11 §
Bertil H reste sig i sin fulla längd och tackade å samtliga tour players vägnar Lars B och Sven R för synnerligen gott arbete 2012!

12 §
Mötet avslutades av Lars B.

Halmstad som ovan

Örjan Teleman

1 Comments:

At 12:27 em, Anonymous Anonym said...


http://x.neosx.com/1e see buying aviator sunglasses with interchangeable lenses to help oneself It has advantages over other sun wear that has additional polarized coating tinted on the airfoil of ensure from Ray Ban. They are, to bump reliable sunglasses on the Internet, fifty-fifty on auction sale sites. figurehead frames and temples. Qui riproposta su tacchi vertiginosi tuck place spotlight.

As for the colouring of lenses, brown, someone volition get from solely wearing away an ideal match of Shades or sunglasses could be some distance. For women, bigger ones volition each partner off of wayfarer sunglasses, blow a 100% UV aegis to them. When he finish... aviator sunglasses Some of the pop pieces today are airman sunglasses, Rectangular sunglasses, and big things in the industrial plant. Concerning shapes, you can opt those unlawful the two features I use nearly in Trailer.

 

Skicka en kommentar

<< Home