torsdag, januari 31, 2019

Hedersmedlem

Bengt-Olof Olsson har utsetts till Hedersmedlem i Hickory Heads. En mycket välförtjänt utmärkelse till en av grundarna av denna liga.

tisdag, januari 08, 2019

Årsmöte 2 jan 2019

PROTOKOLL
Årsmöte för Hickory Heads den 2 januari 2019
(Närvarande: Lars Bauréus, Örjan Teleman, Göran Svensson, Ingvar Jönsson, Bertil Heurén, Bengt Mattsson, Lars Wetter, Rolf Stigson, Leif Södergren och Kjell Boije)

1 §
Lars Bauréus öppnar mötet och framför en hälsning från Bengt-Olof Olsson.

2 §
Fastställs att mötet utlysts på rätt sätt.

3 §
Dagordningen fastställs.

4 §
Lars B väljs att leda förhandlingarna och Örjan Teleman att vara sekreterare.

5 §    Verksamhetsberättelse
Lars B föredrar – med hänvisning till utsänt mail - verksamhetsberättelsen för året 2018, vilken godkänns.

                                                                                                                
6 §   Årsredovisning
Göran Svensson föredrar årsredovisningen för 2018, vilken redovisning fastställs.

§     Utdelning av priser
Göran S delar ut priser till 
-      Kjell B för segern i Seriespelet
-      Leif S för hans vinst i Matchspelet och
-      Rolf S för segern i Slutspelet.
Alla hurrar och är glada.

8 §   Spelplan  m.m.
Beslutas oförändrade prispengar.
Konstateras inga förändringar i medlemsläget. 
Det noteras, att Bengt-Olof O avser att bli vilande medlem i golfklubben 2019 med de konsekvenser detta kan få rörande hans spel med Hickory-Heads.

9 §    Budget och medlemsavgifter
Göran S föredrar budget, som fastställs.
Beslutas oförändrad årsavgift.

10 §    Val av styrelse
Väljs Lars B till ordförande, Göran J till vice ordförande, Göran S till kassör och Örjan T till sekreterare.
Delegeras till styrelseledamöterna att själva inom sin krets fördela sina arbetsuppgifter.

11 §        Övriga frågor
-      Diskuteras årets slutspelsresa. Frågan bordläggs.
          Bertil H, Ingvar J och Rolf S åtar sig att återkomma med förslag.
-      Lars B redogör för golfklubbens nya bokningssystem. På försök kommer vi att för HH’s räkning utnyttja 3 + 3 starttider per medlem. Detta ger plats för var och en att boka en tid för annat spel.

-      Leif S framför förslaget, att Matchspelet ska avgöras med en ”rak serie” istället för med slutspelet. Frågan tas upp på nästa årsmöte.

12 §         Mötets avslutande
Lars B förklarar mötet avslutat.
På Bertil H:s väl genomarbetade förslag beslutar mötet enhälligt att framföra sin djupt kända tacksamhet till den sällsynt eminenta styrelsen och dess synnerligen väl genomförda arbete under 2018!

Halmstad som ovan

Örjan Teleman

Justerat

Lars Bauréus