lördag, december 21, 2019

Protokoll Årsmöte 2019-12-18PROTOKOLL
Årsmöte för Hickory Heads den 18 december 2019
(Närvarande: Lars Bauréus, Örjan Teleman, Göran Svensson, Ingvar Jönsson, Bertil Heurén, Bengt Mattsson, Lars Wetter, Rolf Stigson, Leif Södergren och Kjell Boije, Thomas Brydolf, Ebbe Dworak, Lars Wetter samt sist men inte minst Rune Johansson).

1 §
Lars Bauréus öppnar mötet.

2 §
Fastställs att mötet utlysts på rätt sätt.

3 §
Dagordningen, d.v.s. föredragningslistan, fastställs.

4 §
Lars B väljs att leda förhandlingarna och Örjan Teleman att vara mötessekreterare.

5 §     Verksamhetsberättelse
Lars B föredrar – med hänvisning till utsänt mail - verksamhetsberättelsen för året 2019, vilken med tillägget att högvälborne Rune Johansson valts in som medlem i Hickory Heads godkänns.

6 §    Årsredovisning
Göran Svensson föredrar årsredovisningen för 2019, vilken redovisning med justeringen att kassautfallet var 194 kr fastställs.

§     Utdelning av priser
Utdelas prispengar och pokaler till därav förtjänta i anledning av deras insatser i seriespelet, matchspelet och slutspelet, allt i enlighet med förteckning på uppdaterad hemsida.
Göran S delar ut priser till 
-       Leif S för segern i Seriespelet
-       Lars W för hans vinst i Matchspelet och
-       Lars B för segern i Slutspelet.
Alla hurrar och är glada.

8 §    Verksamhetsplan, prispengar och platspoäng
Beslutas oförändrade prispengar.
Fastställs att Hickory Heads medlemstal även fortsättningsvis ska vara 16. (Bertil Heurén räknas därvid som en styck person.)
Spelprogrammet för 2020 sträcker sig från den 8 april till den 14 oktober enligt vad som anges på den uppdaterade hemsidan.

9 §     Budget och medlemsavgifter
Göran S föredrar budget, som fastställs.
Beslutas oförändrad årsavgift.10 §     Val av styrelse
Väljs Lars B till ordförande, Göran J till vice ordförande och Göran S till kassör.

11 §     Behandling av motion
Behandlas inkommen motion av Ebbe Dworak ang. matchspelet.
Motionen godkänns med justeringar som framgår av den på hemsidan angivna versionen.

12§        Övriga frågor
Diskuteras årets slutspelsresa, som ska äga rum till Skottland under den första hälften av september. Bengt Mattsson och Örjan Teleman åtar sig att återkomma med förslag.
Bestäms att vi ska spela två banor, varav en bana två gånger. Resultatet där ska avgöra slutspelet.

12 §         Mötets avslutande
Lars B förklarar mötet avslutat.
På ett väl genomarbetat – men knappast hörbart - förslag beslutar mötet enhälligt att framföra sin djupt kända tacksamhet till den sällsynt eminenta styrelsen och dess synnerligen väl genomförda arbete under 2019!

Halmstad som ovan


Örjan Teleman

onsdag, december 18, 2019

Prispengar 2019

Hickory - Heads Prispengar 2019
 SlagspelMatchSkinSlutspelTotalt
      
Lars Bauréus   525525
Kjell Boije900 795 1695
Lars Wetter1200800  2000
Thomas Brydolf500   500
Leif Södergren1500  2251725
Ebbe Dworak 200 400600
Göran Johansson 200 300500
Rune Johansson 400 150550
Bengt Mattsson700 425 1125
Göran Svensson  135 135
Rolf Stigson  345 345
      
 48001600170016009700

Verksamhet 2019

Hickory Heads 2019.

Verksamhetsberättelse.

Årets säsong började den 2 januari med årsmöte. Inför årsmötet hade Bengt-Olof pga vacklande hälsa begärt att få vara vilande medlem. Detta bifölls på mötet. I övrigt diskuterades, som vanligt, frågan om slutspelsresa. Några av medlemmarna fick i uppdrag att inkomma med förslag senare, varför frågan bordlades.
Invaldes Göran J som vice ordförande att stötta styrelsen.

Spelmässigt startade säsongen den 3 april i kyligt. Dagen därpå, den 4 april, somnade vår maestro, Bengt-Olof, in efter en längre tids sjukdom. Flertalet medlemmar hedrade honom vid hans begravning i S:t Olofs kapell.

Den 17 april beslöts att Rune Johansson skulle antas som medlem. Efter ett par veckors spel tillsammans med medlemmarna kunde vi konstatera att Rune inte bara är en duktig golfare utan också en utomordentligt trevlig person som blir ett bra tillskott i gänget. 

Den 15/5 gav vi oss iväg till Falkenberg för att spela. Det var en lyckad dag med härligt väder och en bana i god kondition. Juni månad bjöd på varmt och skönt väder, liksom stora delar av juli. Under hela första delen av säsongen förundrades vi över hur det var möjligt att behålla en så fantastisk finish på banan. 

Matchspelet avgjordes så småningom till Lars Wetters förmån.

Skins game avgjordes den 2 september mellan Kjell, Bengt, Rolf och Göran. Kjell drog det längsta strået, 795 riksdaler rikare!

Den 22 augusti deltog vi samfällt i begravningen av vår tidigare, mångårige, medlem Göran Nordfors.

Efter mycket diskussion beslöts så småningom att slutspelsresan skulle gå till Tjeckien under veckan 9-13/9. Boende ordnades i Prag och vi åkte ut till banorna varje dag, tisdag till torsdag.
Ankomstdagen var ganska kall och blöt, den guidade touren blev något avkortad. Men resten av vecka var utmärkt. Spelet var förlagt till Albatross och Konopiste för slutspel och därefter en runda på Karlsteins Golf Club. En mycket trevlig vecka med tid för en hel del annat än golf. Undertecknad fick den stora äran att för första gången ta hem pokalen.

Sista speldagen för säsongen var den 9 oktober, med 8 spelare till start.

Summerar vi seriespelet så kan vi konstatera att Leif, trots viss tids frånvaro pga en krånglande rygg mm, tog hem förstapriset, strax före Lars Wetter och Kjell. Starkt jobbat!

Lite statistik. Totalt har vi spelat 239 ronder i seriespelet, slutspelsveckan oräknad. Flest spelade ronder har Lars Wetter på 23, Hans 22 , Kjell, Thomas, Bertil och Göran 21. Leif har den lägsta snittscoren på 74,59.

/Lars