söndag, januari 13, 2008

Årsmöte Pio Pio 9 jan 2008

Protokoll årsmöte 2008-01-09 Plats; Restaurang Pio Pio / Halmstad Närvarande; Christer Franke, Göran Nordfors, Nils Ferntoft, Bengt-Olof Olsson, Hans Heljedal, Claes Nyberg, Jan Påhlsson, Kjell Boije, Ebbe Dworak, Örjan Teleman, Leif Södergren, Sven Rössel, Ingvar Jönsson, Leif Johansson, Bertil Heurén, Björn Brückmann. § 1 Mötet öppnas. Christer Franke öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till en trevlig afton, samt avtackade sig uppdragen som ordförande / kassör för Hickory-Heads. Christer deklarerade också att han slutar som aktiv medlem p.g. av hälsoskäl. § 2 Dagordning. Dagordningen godkändes med tillägg att ” val av mötessekreterare” skall ingå i punkt 3. § 3 Val av ordförande att leda förhandlingarna samt val av mötessekreterare. Till ordförande valdes Göran Nordfors. Till mötessekreterare valdes Ingvar Jönsson. § 4 Ansökan från Kjell Boije och Ebbe Dworak om medlemskap. Efter välkomsttal av ordföranden valdes ovanstående till fullvärdiga medlemmar i Hickory- Heads. § 5 Val av tävlingskommitté inkl. kassör 2 personer. Till tävlingskommitté inkl. kassör valdes Ingvar Jönsson och Kjell Boije. Kjell Boije som kassör med ansvar för kassan. Ingvar med förbehåll att åta sig uppdraget ett - högst två år. Mot bakgrund av detta beslöts att tävlingskommitté inkl. kassör skall cirkulera inom klubben. § 6 Start av seriespel. Start om vädret tillåter den 9 april 2008. På förslag från Sven beslutades att seriespel pågår hela september ut. Detta innebär att sista speldag blir den 24 september 2008. § 7 Spel på andra banor. Förslag Båstad, Laholm, Holm, Ringenäs, inget spel på andra banor. Eftersom det visade sig vara svårt att bestämma vid sittande bord vilka banor vi skall spela på beslöts, efter förslag från Nils att tävlingskommittén bestämmer vilka banor vi skall spela på: 2 på försäsong och 2 på eftersäsong. § 8 Slutspel. Förslag Stengårdstorp, Sand, Hill, Hgk, utomlands Danmark, Polen. På förslag från Leif S klubbades att tävlingskommittén skall komma med förslag. Slutspelsdagar 11-12 september. § 9 Regler för seriespel och slutspel. Mening i rad 10 ”Regler” slopas. (18,4 hcp gästspelare) § 10 Regler för matchspel och förslag på utformning av detsamma. Bengt-Olof framhöll vikten av att få ett fungerande alternativ på matchspel eftersom varianten under 2006 inte var bra. Eftersom ingen medlem hade utarbetat nytt förslag beslöts att återgå till det alternativ på matchspel som Rolf Stigsson utarbetade för 2006. Se bilaga 1 och 2. Sida 2-2 § 11 Avgifter för 2008. Avgiften för 2008 beslöts vara oförändrad d.v.s. 1400 kr. Avgiften skall vara betald senast före spelstart. § 12 Spel Plus Four/Hickory- Heads. Sven återkommer med speldatum. § 13 Övriga frågor. Christer Franke valdes in som hedersmedlem Sven framhöll att inbjudan från England ref. John Berntsson / Felixstowe Ferry Golf Club väntar på svar från oss. Bengt-Olof /Ingvar / Kjell berättade om inbjudan från Landskrona Gk men att det är de som skall höra av sig. Ebbe begärde att medlemmarnas hcp införs på hemsidan, bifölls. Ordförande framhöll vikten av, efter kallelse till årsmöte ( 1 månad före), att motioner inkommer senast 2 veckor före utsatt datum. Tacktal i djupled från Kjell och ett mera moderat från Ebbe. § 14 Mötets avslutande. Ordförande tackade för ett väl genomfört möte och bjöd in samtliga till kvällens måltid. - - - - - - - - - - - - - Sekreterare Ingvar Jönsson