fredag, februari 12, 2016

Rapport ifrån Göran S angående vår ekonomi!

Hickory Heads Ekonomi   2015 och 2016
Reviderat 9 jan 2016 Budget Utfall Budget
2015 2015 2016
Kassa årets början 864 898 -72
Medlemmars insats (16 resp 15 x 1500) 24000 24000 22500
Gästspelare 500 100 500
Summa medel att förfoga över 25364 24998 22928
Löpande prispengar 18, 20  resp 23 x 450 8100 9000 10350
Prispengar avslutad säsong 9700 9670 9700
Diverse omkostnader 6700 6400 2800
Summa kostnader 24500 25070 22850
Kassa årets slut 898 -72 78
Vi spelade 20 omgångar 2015 i stället för planerade 18 omgångar
2016 kommer vi att spela 23 omgångar pga beslutet om matchspel.
Diverse omkostnader 2015
Del av bilkostnad för slutspel Tyskland 5830
Drycker vid slutspel 570
Summa  diverse kostnader 6400
Budgeten bygger på 15 medlemmar, dvs inga nya och en avgående (Carlos Agi).
Oförändrade avgifter och prispengar.
En stor del av av omkostnaderna används vid slutspelet
 
GS 7 januari 2016