söndag, april 04, 2021

Årsmötesbeslut 2021

Tylösand 2021-04-04 På grund av den härjande Covid-19-pandemin har det inte varit möjligt att hålla någor fysiskt årsmöte. Nödvändiga beslut har därför beretts och tagits digitalt. Här redovisas i korthet de beslut som tagits. 1. Spelplan. Utskickad spelplan godkändes. 2. Årsavgift. Oförändrd årsavgift, 1500 kr, för 2021. 3. Prispengar. Prispengar i enlighet med gällande för 2020. 4. Ekonomi. Budget enligt förslag godkändes. Se nedan. 5. Styrelse. Tidigare orförande, Lars Bauréus, kvarstår som ordförande. Göran Johansson och Göran Svensson kvarstår som vice ordf resp kassör. All statistik skall skötas av Rolf Stigson, tidsbokning skall skötas av Kjell Boije. Rolf och Kjell uppdaterar hemsidan. 6. Medlemmar. Ingen förändring av medlemmar. 7. Slutspel. Slutspel skall genomföras på New Course, St Andrews, 31/8 resp 2/9. /Lars Bauréus BUDGET 2021 Hickory-Heads Ekonomi 2020 och 2021 Budget Utfall Budget 2020 2020 2021 Kassa årets början 94 94 781 Medlemmar insats 24000 24000 24000 Gästspelare 100 200 100 Summa medel att förfoga över 24194 24294 24781 Löpande prispengar 17 resp 18 x 450 9900 7650 8100 Prispengar avslutad säsing 9700 11500 11500 Diverse omkostnader 4500 4363 5200 Summa kostnader 24100 23513 24800 Kassa årets slut 94 781 81 Diverse omkostnader 2020: Uppvaktning 358 Matkostnad vid avslutning 2880 Skumpa 1125 Summa 4363