torsdag, januari 20, 2011

Årsmöte 2011-01-12 på Pio-Pio

HICKORY HEADS ÅRSMÖTE DEN 12 JANUARI 2011-01-18

Restaurang Pio-Pio

1 §

Lars Bauréus förklarar mötet öppnat och behörigt utlyst.

2 §

Dagordningen fastställs.

3 §

Göran Nordfors väljs – med acklamation – till mötesordförande.

4 §

Örjan Teleman väljs till mötessekreterare.

5 §

Ebbe Dworak finner skäl att p. g. a. spel och dobbel erlägga ettusen enkronor till Leif Södergren.

6 §

Lars Bauréus frambär en innehållsrik verksamhetsberättelse

7 §

Lars Bauréus och Sven Rössel väljs – med acklamation – till årets tävlingskommitté.

8 §

Beslutas

att seriespelet skall starta den 6 april hemma eller på anna spelbar bana i närheten,

s. 2

att godkänna spelplan enligt föreliggande förslag, som tillställts medlemmarna inför årsmötet, och

att medlemmarnas golf-ID skulle disponeras för årets bokning av speltider på samma sätt som tidigare.

9 §

Beslutas, att årets slutspel ska äga rum i höst i Bad Bevensen, Förbundsrepu-bliken Tyskland.

10 §

Bifalls motion av Bengt-Olof Olsson, enligt vilken matchspelets semifinaler och final ska spelas med sudden death och detta med ordinarie handicap.

11 §

Ogillas motion av Bengt-Olof Olsson avseende pengafördelning vid skins game. Pengarna ska därmed enligt mötets mening inte stå över till nästa års final utan fördelas efter avgörande, vilket kan innebära att spelet fortsätter efter 18 hål med sudden death.

12 §

Efter diskussion i anledning av motion av Bengt-Olof Olsson om uttagning av spelare till lagmatchen mellan Hickory Heads och Plus fours beslutas, att denna match härefter inte ska spelas i Hickory Heads namn, vilket innebär att ”lagkaptenen” Sven Rössel får fria händer att ta ut det lag i eget namn, som han finner lämpligt.

Sven Rössel upplyser, att årets match kommer att äga rum i Halmstad i maj månad.

13 §

I anledning av motion av Ebbe Dworak angående ändrad poängfördelning för seriespelet beslutas, att inte vidta någon förändring av nuvarande regler.

s. 3

14 §

Bifalls motion av Ebbe Dworak, enligt vilken matchspelets final vid all square efter 18 hål ska fortsätta på ifrågavarande banas – Södra 2011 – hål 1 etc. Åren därefter ska finalen spelas på Norra banan och Södra banan växelvis med Norra 2012.

15 §

Sven Rössel återtar sin motion om intagande av ny medlem (Göran Johansson).

16 §

Beslutas – till bekräftelse av beslut under Walesresan – att samtliga medlemmar i Hickory Heads äger rätt att delta i slutspel.

Bengt-Olof Olsson poängterar, att beslut om ändring av ligareglerna bör tas på årsmöte.

17 §

Sedan Sven Rössel lämnat en översikt över Hickory Heads´ekonomi, beslutas att årsavgiften skall vara oförändrade 1.500 kr.

18 §

Konstateras att Erik Menckel inte är aktuell för medlemskap i år men är välkom-men att gästspela.

19 §

Sven Rössel, Leif Södergren och Lars Bauréus poängterar vikten av att avanmälningar av deltagande i spel görs och görs i rätt tid.

20 §

Mötet avslutas med deltagarnas unisona varma tack till ordförandens för hans förtjänstfulla ledning.

Halmstad som ovan

Örjan Teleman