lördag, augusti 21, 2010

Spelomgång 19-20 augusti 2010

I dagarna två spelades golf på Östad GK. Inalles var vi 11 man som försökte betvinga denna korta men svåra bana. Flertalet började sejouren med spel på Omberg som är trevlig med hade mycket dåliga greener. Vännen Göran bjöd oss till sitt trevliga hemman med stor gästfrihet, som vi alla uppskattar mycket. Varmt tack Göran!

I fuktigt väder spelades på torsdagen den sista bästbollsomgången med följande resultat: Meppe/Lars 35 p, Göran/Ebbe 35 p, Sven (lottad med Ebbe som partner) 32 p, Leif S/Göran 31 p, Kjell/Bengt-Olof 29 p, Ingvar/Hans 29 p. Sammantaget betyder detta preliminärt att Leif, Sven och Lars har 36 p och Göran S 32 p. Dessa skall enligt statuterna spela skins game. Preliminärt datum för detta har satts till den 3 sept.

Fredagens singlar kunde spelas i skönt väder men trots detta var scorerna ganska höga. På första plats kom Ebbe med 76 slag, följd av Hans och Leif med 78. Det var nog fler än jag som kände en viss besvikelse över att inte kunna få till det bättre på denna korta bana, men den hade faktiskt många svårigheter som vi inte är vana vid. Vi uppskattade nog alla det personliga och positiva bemötande vi fick på klubben.

Nästa vecka är det den sista matchomgången och den går på Norra. Starten ligger redan från kl 12.25 och veckans värd är Kjell.

Lars